Úřední deska

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na 7.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 8.6.2021 22.6.2021
SONO – pozvánka 7.6.2021 24.6.2021
SONO – návrh závěrečného účtu za rok 2020 7.6.2021 24.6.2021
SONO – zpráva nezávislého auditora 7.6.2021 24.6.2021
SONO – rozvaha 2020 7.6.2021 24.6.2021
SONO – hospodaření leden – březen 2021 7.6.2021 24.6.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ÚK na období 2022 – 2026 5.6.2021 21.6.2021
Návrh závěrečného účtu ÚK za rok 2020 5.6.2021 21.6.2021
Návrh závěrečného účtu obce Slatina 2020 3.6.2021 23.6.2021
Pozvánka – shromáždění starostů Integra 3.6.2021 23.6.2021
Integro – návrh závěrečného účtu za rok 2020 3.6.2021 23.6.2021
Integro – výkazy 2020 3.6.2021 23.6.2021
Přezkoumání hospodaření svazku Integro 2020 3.6.2021 23.6.2021
Seznam obcí podle oblastí povodí 2.6.2021 18.6.2021
Návrh opatření obecné povahy – Odra 2.6.2021 18.6.2021
Návrh opatření obecné povahy – Dunaj 2.6.2021 18.6.2021
Návrh opatření obecné povahy- Labe 2.6.2021 18.6.2021
Zadání územního plánu Úpohlavy 27.5.2021 28.6.2021
Oznámení výběrového řízení 24.5.2021 21.6.2021
Projekt Centrum podpory 12.4.2021 31.8.2022
Dodatek č.1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod 16.3.2021 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.1/2021 8.3.2021 Do odvolání
Program rozvoje obce Slatina a strategický plán obce 2021 – 2026 15.12.2020 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2021 – příjmy 10.12.2020 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2021 – výdaje 10.12.2020 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.7/2020 10.12.2020 Do odvolání
Publicita projektu KÚ 23.11.2020 Do odvolání
Publicita – Parkoviště Slatina 12.11.2020 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.6/2020 5.11.2020 Do odvolání
Cena stočného 2021 5.11.2020 Do odvolání
Upozornění pro občany 9.10.2020 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.5/2020 5.10.2020 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.4/2020 31.7.2020 Do odvolání
Kanalizační řád 30.7.2020 Do odvolání
Schválení kanalizačního řádu 30.7.2020 Do odvolání
OOP – Zákaz odběru povrchových vod 17.7.2020 Do odvolání
Oznámení o zveřejnění č.1/2020 – SONO 11.7.2020 30.6.2021
Odpověď na žádost o podání informace 2.7.2020 Do odvolání
OZV č.1/2020, o místním poplatku ze psů 27.6.2020 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.3/2020 25.6.2020 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.2/2020 23.4.2020 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.1/2020 21.2.2020 Do odvolání
Odpověď na žádost o podání informace 9.1.2020 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2020 16.12.2019 Do odvolání
Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška 8.4.2019 31.12.2022
Střednědobý výhled 2020 – 2022 22.2.2019 Do odvolání
OZV č.1-2018 26.4.2018 Do odvolání
Řád pohřebiště Slatina 26.4.2018 Do odvolání
Územní plán Slatina – mapa 30.8.2017 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 4.10.2016 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
Návštěvní řád veřejného dětského hřiště obce Slatina Do odvolání
Provozní řád posilovny obce Slatina Do odvolání
Provozní řád ukládky bioodpadu Do odvolání
OZV č.1-2016, kterou se stanoví systém shromažďování,…komunálních odpadů… Do odvolání