Úřední deska

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na 20.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 6.2.2023 21.2.2023
Výroční zpráva za rok 2022 18.1.2023 17.2.2023
SONO – rozpočet na rok 2023 2.1.2023 Do odvolání
Střednědobý výhled 2023 – 2025 18.12.2022 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.5/2022 17.12.2022 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2023 – příjmy 17.12.2022 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2023 – výdaje 17.12.2022 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.4/2022 29.11.2022 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.3/2022 25.9.2022 Do odvolání
Publicita FVE pro ČOV 10.9.2022 Do odvolání
OZV 1/2022 kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 2.7.2022 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.2/2022 27.6.2022 Do odvolání
Obec Slatina – závěrečný účet za rok 2021 27.6.2022 Do odvolání
Struktura časového plánu PZKO 2.5.2022 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.1/2022 30.4.2022 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2022 – příjmy 10.12.2021 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2022 – výdaje 10.12.2021 Do odvolání
Opravu místních komunikací a chodníků – podpořil Ústecký kraj částkou 285000 Kč 12.11.2021 Do odvolání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – informace 23.8.2021 Do odvolání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – příloha 23.8.2021 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 25.6.2021 Do odvolání
Směrnice č.1/2021 pro postup při vymáhání pohledávek 24.6.2021 Do odvolání
Dodatek č.1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod 16.3.2021 Do odvolání
Program rozvoje obce Slatina a strategický plán obce 2021 – 2026 15.12.2020 Do odvolání
Publicita projektu KÚ 23.11.2020 Do odvolání
Publicita – Parkoviště Slatina 12.11.2020 Do odvolání
Cena stočného 2021 5.11.2020 Do odvolání
Kanalizační řád 30.7.2020 Do odvolání
Schválení kanalizačního řádu 30.7.2020 Do odvolání
OZV č.1/2020, o místním poplatku ze psů 27.6.2020 Do odvolání
Střednědobý výhled 2020 – 2022 22.2.2019 Do odvolání
OZV č.1-2018 26.4.2018 Do odvolání
Řád pohřebiště Slatina 26.4.2018 Do odvolání
Územní plán Slatina – mapa 30.8.2017 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
Návštěvní řád veřejného dětského hřiště obce Slatina Do odvolání
Provozní řád posilovny obce Slatina Do odvolání
Provozní řád ukládky bioodpadu Do odvolání