Úřední deska

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Slatina 29.11.2023 7.12.2023
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 28.11.2023 12.12.2023
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 23.11.2023 11.12.2023
Návrh – Střednědobý výhled 2024 – 2026 16.11.2023 1.12.2023
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2024-příjmy 16.11.2023 1.12.2023
Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2024-výdaje 16.11.2023 1.12.2023
Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 13.11.2023 13.12.2023
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy 6.11.2023 21.11.2023
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 15.10.2023 30.11.2023
Veřejné projednání – ÚP Sedlec 3.10.2023 16.11.2023
Rozpočtová opatření č.4/2023 21.9.2023 Do odvolání
Nedostatečně identifikovaní vlastníci – aktualizováno k 1.8.2023 17.8.2023 Do odvolání
Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025 s výhledem do roku 2025 17.8.2023 Do odvolání
6.výzva Kotlíkových dotací 12.7.2023 31.8.2024
Rozpočtová opatření č.3/2023 25.6.2023 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.2/2023 25.6.2023 Do odvolání
Obec Slatina – Závěrečný účet 2022 25.6.2023 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.1/2023 25.4.2023 Do odvolání
Oznámení odboru rozvoje města a životního prostředí Lovosice 19.4.2023 Do odvolání
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 16.3.2023 Do odvolání
Nedostatečně identifikovaní vlastníci – příloha 16.3.2023 Do odvolání
SONO – rozpočet na rok 2023 2.1.2023 Do odvolání
Střednědobý výhled 2023 – 2025 18.12.2022 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.5/2022 17.12.2022 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2023 – příjmy 17.12.2022 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2023 – výdaje 17.12.2022 Do odvolání
Publicita FVE pro ČOV 10.9.2022 Do odvolání
OZV 1/2022 kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 2.7.2022 Do odvolání
Struktura časového plánu PZKO 2.5.2022 Do odvolání
Opravu místních komunikací a chodníků – podpořil Ústecký kraj částkou 285000 Kč 12.11.2021 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 25.6.2021 Do odvolání
Směrnice č.1/2021 pro postup při vymáhání pohledávek 24.6.2021 Do odvolání
Dodatek č.1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod 16.3.2021 Do odvolání
Program rozvoje obce Slatina a strategický plán obce 2021 – 2026 15.12.2020 Do odvolání
Publicita projektu KÚ 23.11.2020 Do odvolání
Publicita – Parkoviště Slatina 12.11.2020 Do odvolání
Kanalizační řád 30.7.2020 Do odvolání
Schválení kanalizačního řádu 30.7.2020 Do odvolání
OZV č.1/2020, o místním poplatku ze psů 27.6.2020 Do odvolání
OZV č.1-2018 26.4.2018 Do odvolání
Řád pohřebiště Slatina 26.4.2018 Do odvolání
Územní plán Slatina – mapa 30.8.2017 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
Návštěvní řád veřejného dětského hřiště obce Slatina Do odvolání
Provozní řád posilovny obce Slatina Do odvolání
Provozní řád ukládky bioodpadu Do odvolání