Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název: Obecní úřad Slatina
2. Důvod a způsob založení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
3. Organizační struktura:
4. Kontaktní spojení: 4.1. Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Slatina
Slatina 50
410 02 Lovosice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Slatina
Slatina 50
410 02  Lovosice
4.3. Úřední hodiny: středa 15:00 – 17:00
4.4. Telefonní čísla: 416 591 424, 474 721 525
4.5. Číslo faxu: 474 721 526
4.6. Adresa internetové stránky: www.slatina-lt.cz
4.7. Adresa e-podatelny:
4.8. Další elektronické adresy: ID datové schránky: yksavm7
5. Případné platby lze poukázat:
6. IČ: 00264377
7. DIČ
8. Dokumenty: 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet
9. Žádosti o informace:
10. Příjem žádostí a dalších podání:
11. Opravné prostředky:
12. Formuláře:
13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
14. Předpisy: 14.1. Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací: GDPR-Informace o zpracování osobních údajů

GDPR-Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy:
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.