Ceník za pronájem majetku obce Slatina

Ceník za pronájem majetku obce Slatina

platný od 1.7.2022

Ceny pronájmu sálu včetně přísálí v hostinci U Nováků, v obci Slatina

 cena za pronájem běžnýcena za pronájem komerční
Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Slatina 1000 Kč/den *
Místní spolky a organizacebezplatně *
Fyzické osoba s trvalým pobytem mimo obec
Slatina
3000 Kč/den *
Nájemce hostince, bez ohledu na trv. pobyt500 Kč/den *
Nemístní spolky a organizace 3000 Kč/den *
Prodejní - předváděcí akce 2000 Kč/den *
*Nutné složit kauci ve výši 5000 Kč

Ceny pronájmu kuchyně a společenské místnosti na obecním úřadě ve Slatině

 cena za pronájem běžnýcena za pronájem komerční
Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Slatina 500 Kč/den
Místní spolky a organizacebezplatně
Fyzické osoba s trvalým pobytem mimo obec
Slatina
1000 Kč/den *
Nemístní spolky a organizace 1500 Kč/den *
Prodejní - předváděcí akce 2000 Kč/den *
*Nutné složit kauci ve výši 1000 Kč

Ceny pronájmu pivních setů (lavice se stoly)

 cena za pronájem běžnýcena za pronájem komerční
Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Slatina 50 Kč/ks
Místní spolky a organizacebezplatně
Fyzické osoba s trvalým pobytem mimo obec
Slatina
nelze zapůjčit
Nemístní spolky a organizace nelze zapůjčit
Prodejní - předváděcí akce nelze zapůjčit

Ceny pronájmu ozvučení

 cena za pronájem běžnýcena za pronájem komerční
Místní spolky a organizace bezplatně

Objednávky, rezervace a bližší informace na:

email: info@slatina-lt.cz
tel: 416 591 424 nebo 607 979 809