Turistika

Turistika

Slatina je obec starobylého slovanského založení, která pro soubor původních staveb (stodoly, ohradní zdi s branami – 32 objektů), typických pro českou okrouhlici, byla v roce 1995 prohlášena Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 249/95 Sb., ze dne 22.9.1995 za „chráněnou památkovou zónu“. 

Na návsi stojí již od konce XII. století původně gotický kostel, zasvěcený sv. Václavu, od roku 1384 byl doložen jako farní. Renesanční věž byla postavena v roce 1595, v jejím přízemí je krásný kamenný portál s nápisem, který pojednává o renesanční dostavbě kostela. V roce 1746 po rekonstrukci byl nově zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Z původního gotického kostela zůstalo jen kněžiště a ozdobně profilovaný gotický vítězný oblouk. Poslední oprava celého kostela včetně dlouhodobě propadlého stropu v chrámové lodi byla nákladem obce provedena v letech 1992–1993. Současně byla provedena také rekonstrukce varhan. Poté byl kostel opět slavnostně vysvěcen a předán k užívání farnosti v Libochovicích.

    Zřícenina hradu Házmburk je dominantou obce. Jeho počátky jsou spojeny s rodem pánů z Lichtenburku, kteří hrad údajně po roce 1237 vybudovaly. V roce 1314 získal hrad Jan Lucemburský a ten jej prodal panu Zbyňkovi Zajícovi z Valečka a Žebráka. Cesta ke hradu stoupá po severním svahu kopce, až ke zbytkům první brány a dále pokračuje k další ve východní části. V místě dolního hradu se cesta točí kolem oválné, 25 m vysoké, Černé věže, postavené z místního tmavého čediče. Věž byla důležitým obranným prvkem a přístup do ní byl možný jen po visuté pavlači v poschodí. Svého času sloužila i jako vězení. Přístupová cesta potom vede k vlastnímu hradnímu jádru s hranolovou Bílou věží. Své jméno dostala podle světlého pískovce, použitého k vybudování její horní části. Základy věže jsou však zhotoveny z čediče, střední část z tesaného pískovce a teprve vrchol z dobře opracovaných pískovcových kvádrů. To ukazuje na nejméně tři etapy stavby, přičemž v nejmladší, horní části mohla být původně dřevěná. Věž dosahuje výšky 26 m nabízí nádherný výhled.

ZPĚT