Ohlášení pálení bioodpadu

Ohlášení pálení bioodpadu

Ohlášení pálení bioodpadu

Nová služba Hasičského záchranného sboru pro evidenci a hlášení pálení odpadu a spalování hořlavých látek.
Hasičský záchranný sbor poskytuje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Zaevidování pálení pomocí této aplikace nezbavuje právnickou (podnikající fyzickou) osobu zákonné povinnosti stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Na internetových stránkách HZS si zaregistrujete Vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v předmětné věci.