Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva obce Slatina

Zastupitelstvo obce je voleno z řad občanů obce v komunálních volbách.

Zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026

  • Zíta Václav – starosta obce
  • Ing. Stránská Dana – místostarostka
  • Bohumila Růžičková -předsedkyně finančního výboru
  • Kvapil Petr – člen finančního výboru
  • Vondráček Radek – člen finančního výboru
  • Kuntoš Miroslav – předseda kontrolního výboru
  • Halada Josef – člen kontrolního výboru
  • Haladová Lenka – člen kontrolního výboru
  • Semerátová Iveta

Zastupitelstvo rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon. Jeho pravomoc je stanovena v ust. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány – vždy výbor finanční a výbor kontrolní. Zastupitelstvu je mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné.