kostelod kostelapohled na navesrybnik na navsiskolaSlatina 1Slatina cp.10Slatina pohled od kostelaSlatina-navesSlatina (2)strouha za vsi k nadrazi