tree tops

Členové zastupitelstva obce Slatina

Zastupitelstvo obce je voleno z řad občanů obce v komunálních volbách.

Zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018

Ing. Stránská Dana - starostka obce
Zíta Václav - místostarosta
Prokopová Michaela -předsedkyně finančního výboru
Kvapil Petr -člen finančního výboru
Vondráček Radek -člen finančního výboru
Semerát Stanislav -předseda kontrolního výboru
Kuntoš Miroslav -člen kontrolního výboru
Vávra Jaroslav -člen kontrolního výboru
Mildorf Václav  

Zastupitelstvo rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon. Jeho pravomoc je stanovena v ust. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány – vždy výbor finanční a výbor kontrolní. Zastupitelstvu je mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce. Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné.

           Usnesení zastupitelstva - klikněte pro stažení   

Archiv usnesení zastupitelstva


pro zobrazení dokumentu musíte mít nainstalován Adobe Acrobat Reader - klikněte pro stažení