tree tops

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Veřejná vyhláška 25.4.2017 30.5.2017
Oznámení o konání opakované dražby 10.4.2017 11.5.2017
Závěrečný účet za rok 2016-1 SONO 10.4.2017 26.4.2017
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017 v tis. Kč 10.4.2017 26.4.2017
Zpráva nezávislého auditora-SONO 10.4.2017 26.4.2017
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu 6.4.2017 7.5.2017
Švestková dráha - jízdní řád 15.3.2017 29.10.2017
Kotlíková dotace 2. výzva 9.3.2017 30.6.2017
Doplnění dokumentace nádrž 1.3.2017 Do odvolání
Zadávací dokumentace rybník    
  1) Závazné stanovisko památkové péče MěÚ Lovosice - ,,Rekonstrukce návesního rybníka'' 28.2.2017 Do odvolání
  2) Výzva k podání nabídky ,,Rekonstrukce nádrže Slatina'' 27.2.2017 Do odvolání
  3) Průvodní zpráva 28.2.2017 Do odvolání
  4) Souhrnná technická zpráva 28.2.2017 Do odvolání
  5) Řez nádrží I 28.2.2017 Do odvolání
  6) Řez nádrží II 28.2.2017 Do odvolání
  7) Řez úpravou břehu 28.2.2017 Do odvolání
  8) Situace původního stavu 28.2.2017 Do odvolání
  9) Smlouva o dílo 28.2.2017 Do odvolání
  10) Krycí listy nabídky 28.2.2017 Do odvolání
  11) Čestné prohlášení uchazeče 28.2.2017 Do odvolání
  12) Rekonstrukce nádrže Slatina p.p.č. 1694-16 - čedičová dlažba 28.2.2017 Do odvolání
Výzva občanům - UZSVM 21.2.2017 21.5.2017
UZSVM - aktualizovaný seznam 21.2.2017 21.5.2017
Pronájem hostince ve Slatině 9.2.2017 Do odvolání
Záměr-pronájem hostince v obci Slatina 9.2.2017 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 4.10.2016 Do odvolání
Prováděcí dokumentace splašková kanalizace v obci Slatina 9.7.2016 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina 2016 5.1.2016 Do odvolání

Archiv úřední desky