tree tops

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Zadávací dokumentace ,,Přístřešek v odpočinkové zóně"    
  Výzva k podání nabídky ,,Přístřešek v odpočinkové zóně" 19.6.2017 Do odvolání
  Čestné prohlášení uchazeče 19.6.2017 Do odvolání
  Krycí list nabídky 19.6.2017 Do odvolání
  Smlouva o dílo 19.6.2017 Do odvolání
  Slepý rozpočet 19.6.2017 Do odvolání
  Dokumentace pro stavební řízení 19.6.2017 Do odvolání
  Pohled 19.6.2017 Do odvolání
  Půdorys 19.6.2017 Do odvolání
  Řez 19.6.2017 Do odvolání
  Situace 19.6.2017 Do odvolání
Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 16.6.2017 1.7.2017
6.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 13.6.2017 27.6.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje 2018-2020 9.6.2017 26.6.2017
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 9.6.2017 26.6.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 7.6.2017 8.7.2017
Oznámení o konání odročené dražby 7.6.2017 12.7.2017
Rozpočtová opatření č.3/2017 2.5.2017 Do odvolání
Švestková dráha - jízdní řád 15.3.2017 29.10.2017
Kotlíková dotace 2. výzva 9.3.2017 30.6.2017
Doplnění dokumentace nádrž 1.3.2017 Do odvolání
Zadávací dokumentace rybník    
  1) Závazné stanovisko památkové péče MěÚ Lovosice - ,,Rekonstrukce návesního rybníka'' 28.2.2017 Do odvolání
  2) Výzva k podání nabídky ,,Rekonstrukce nádrže Slatina'' 27.2.2017 Do odvolání
  3) Průvodní zpráva 28.2.2017 Do odvolání
  4) Souhrnná technická zpráva 28.2.2017 Do odvolání
  5) Řez nádrží I 28.2.2017 Do odvolání
  6) Řez nádrží II 28.2.2017 Do odvolání
  7) Řez úpravou břehu 28.2.2017 Do odvolání
  8) Situace původního stavu 28.2.2017 Do odvolání
  9) Smlouva o dílo 28.2.2017 Do odvolání
  10) Krycí listy nabídky 28.2.2017 Do odvolání
  11) Čestné prohlášení uchazeče 28.2.2017 Do odvolání
  12) Rekonstrukce nádrže Slatina p.p.č. 1694-16 - čedičová dlažba 28.2.2017 Do odvolání
Pronájem hostince ve Slatině 9.2.2017 Do odvolání
Záměr-pronájem hostince v obci Slatina 9.2.2017 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 4.10.2016 Do odvolání
Prováděcí dokumentace splašková kanalizace v obci Slatina 9.7.2016 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina 2016 5.1.2016 Do odvolání

Archiv úřední desky