tree tops

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Onámení o konání opakované dražby 19.7.2017 23.8.2017
Rozpočtová opatření č.4/2017 11.7.2017 Do odvolání
Zadávací dokumentace ,,Přístřešek v odpočinkové zóně"    
  Výzva k podání nabídky ,,Přístřešek v odpočinkové zóně" 19.6.2017 Do odvolání
  Čestné prohlášení uchazeče 19.6.2017 Do odvolání
  Krycí list nabídky 19.6.2017 Do odvolání
  Smlouva o dílo 19.6.2017 Do odvolání
  Slepý rozpočet 19.6.2017 Do odvolání
  Dokumentace pro stavební řízení 19.6.2017 Do odvolání
  Pohled 19.6.2017 Do odvolání
  Půdorys 19.6.2017 Do odvolání
  Řez 19.6.2017 Do odvolání
  Situace 19.6.2017 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.3/2017 2.5.2017 Do odvolání
Švestková dráha - jízdní řád 15.3.2017 29.10.2017
Pronájem hostince ve Slatině 9.2.2017 Do odvolání
Záměr-pronájem hostince v obci Slatina 9.2.2017 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 4.10.2016 Do odvolání
Prováděcí dokumentace splašková kanalizace v obci Slatina 9.7.2016 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání

Archiv úřední desky