tree tops

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
8. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 10.10.2017 24.10.2017
Dražební vyhláška 5.10.2017 8.11.2017
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou 3.10.2017 19.10.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.9.2017 20.11.2017
Výzva k podání cenové nabídky,,Přístřešek v odpočinkové zóně'' 18.9.2017 26.10.2017
Rozpočtová opatření č.5/ 2017 8.9.2017 Do odvolání
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 5.9.2017 22.10.2017
Územní plán Slatina - mapa 30.8.2017 Do odvolání
Zadávací dokumentace ,,Přístřešek v odpočinkové zóně"    
  Výzva k podání nabídky ,,Přístřešek v odpočinkové zóně" 19.6.2017 Do odvolání
  Čestné prohlášení uchazeče 19.6.2017 Do odvolání
  Krycí list nabídky 19.6.2017 Do odvolání
  Smlouva o dílo 19.6.2017 Do odvolání
  Slepý rozpočet 19.6.2017 Do odvolání
  Dokumentace pro stavební řízení 19.6.2017 Do odvolání
  Pohled 19.6.2017 Do odvolání
  Půdorys 19.6.2017 Do odvolání
  Řez 19.6.2017 Do odvolání
  Situace 19.6.2017 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.3/2017 2.5.2017 Do odvolání
Švestková dráha - jízdní řád 15.3.2017 29.10.2017
Pronájem hostince ve Slatině 9.2.2017 Do odvolání
Záměr-pronájem hostince v obci Slatina 9.2.2017 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 4.10.2016 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
     
OZV č. 1-2011, o místním poplatku ze psů   Do odvolání
OZV č. 2-2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   Do odvolání
Návštěvní řád veřejného dětského hřiště obce Slatina   Do odvolání
Provozní řád posilovny obce Slatina   Do odvolání
Provozní řád ukládky bioodpadu   Do odvolání
OZV č.1-2016, kterou se stanoví systém shromažďování,...komunálních odpadů...   Do odvolání

Archiv úřední desky