Úřední deska

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
SONO – Rozpočtové opatření č.3/2017 3.1.2018 19.1.2018
Rozpočet obce Slatina pro rok 2018 – příjmy 8.12.2017 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2018 – výdaje 8.12.2017 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.7/ 2017 8.12.2017 Do odvolání
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 28.11.2017 14.1.2018
Stanovení počtu členů okrskové volební komise 13.11.2017 14.1.2018
Rozpočtová opatření č.6/ 2017 24.10.2017 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.5/ 2017 8.9.2017 Do odvolání
Územní plán Slatina – mapa 30.8.2017 Do odvolání
Zadávací dokumentace ,,Přístřešek v odpočinkové zóně“
Výzva k podání nabídky ,,Přístřešek v odpočinkové zóně“ 19.6.2017 Do odvolání
Čestné prohlášení uchazeče 19.6.2017 Do odvolání
Krycí list nabídky 19.6.2017 Do odvolání
Smlouva o dílo 19.6.2017 Do odvolání
Slepý rozpočet 19.6.2017 Do odvolání
Dokumentace pro stavební řízení 19.6.2017 Do odvolání
Pohled 19.6.2017 Do odvolání
Půdorys 19.6.2017 Do odvolání
Řez 19.6.2017 Do odvolání
Situace 19.6.2017 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.3/2017 2.5.2017 Do odvolání
Pronájem hostince ve Slatině 9.2.2017 Do odvolání
Záměr-pronájem hostince v obci Slatina 9.2.2017 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 4.10.2016 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
OZV č. 1-2011, o místním poplatku ze psů Do odvolání
OZV č. 2-2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Do odvolání
Návštěvní řád veřejného dětského hřiště obce Slatina Do odvolání
Provozní řád posilovny obce Slatina Do odvolání
Provozní řád ukládky bioodpadu Do odvolání
OZV č.1-2016, kterou se stanoví systém shromažďování,…komunálních odpadů… Do odvolání