Úřední deska

Úřední deska

 

Název Vyvěšeno Sejmuto
SONO – pozvánka na členskou schůzi 13.11.2018 28.11.2018
SONO – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 13.11.2018 28.11.2018
SONO – návrh rozpočtového opatření č.1/2018 13.11.2018 28.11.2018
SONO – návrh Rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2019 13.11.2018 28.11.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 10.10.2018 8.12.2018
Rozpočtová opatření č.6/2018 6.10.2018 Do odvolání
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.9.2018 20.11.2018
Skutečně uhrazená cena – nádrž Slatina 20.8.2018 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.5/2018 16.8.2018 Do odvolání
Přehled získaných dotací na realizaci akcí obce Slatina v období 2015 – 2018 16.8.2018 31.12.2018
Rozpočtová opatření č.4/2018 23.6.2018 Do odvolání
Zápis z členské schůze SONO 30.5.2018 Do odvolání
OZV č.1-2018 26.4.2018 Do odvolání
Řád pohřebiště Slatina 26.4.2018 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.3/2018 26.4.2018 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.2/2018 10.3.2018 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.1/2018 12.2.2018 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2018 – příjmy 8.12.2017 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2018 – výdaje 8.12.2017 Do odvolání
Územní plán Slatina – mapa 30.8.2017 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 4.10.2016 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
OZV č. 1-2011, o místním poplatku ze psů Do odvolání
OZV č. 2-2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Do odvolání
Návštěvní řád veřejného dětského hřiště obce Slatina Do odvolání
Provozní řád posilovny obce Slatina Do odvolání
Provozní řád ukládky bioodpadu Do odvolání
OZV č.1-2016, kterou se stanoví systém shromažďování,…komunálních odpadů… Do odvolání