Úřední deska

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo životního prostředí – rozhodnutí ve věci odvolání 4.5.2022 5.6.2022
Struktura časového plánu PZKO 2.5.2022 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.1/2022 30.4.2022 Do odvolání
Oznámení SVS a.s. 30.4.2022 31.5.2022
Veřejná vyhláška – FÚ pro Ústecký kraj 26.4.2022 26.5.2022
Informace k zasílání složenek – FÚ na rok 2022 26.4.2022 26.5.2022
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí 26.4.2022 26.5.2022
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 11.4.2022 26.4.2022
Sbírka zákonů č.42/2022 2.4.2022 2.5.2022
Pomoc Úřadu práce ČR občanům Ukrajiny 22.3.2022 12.4.2022
Pomoc Úřadu práce ČR občanům Ukrajiny 22.3.2022 12.4.2022
Rozpočet obce Slatina pro rok 2022 – příjmy 10.12.2021 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2022 – výdaje 10.12.2021 Do odvolání
Opravu místních komunikací a chodníků – podpořil Ústecký kraj částkou 285000 Kč 12.11.2021 Do odvolání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – informace 23.8.2021 Do odvolání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – příloha 23.8.2021 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 25.6.2021 Do odvolání
Směrnice č.1/2021 pro postup při vymáhání pohledávek 24.6.2021 Do odvolání
Projekt Centrum podpory 12.4.2021 31.8.2022
Dodatek č.1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod 16.3.2021 Do odvolání
Program rozvoje obce Slatina a strategický plán obce 2021 – 2026 15.12.2020 Do odvolání
Publicita projektu KÚ 23.11.2020 Do odvolání
Publicita – Parkoviště Slatina 12.11.2020 Do odvolání
Cena stočného 2021 5.11.2020 Do odvolání
Upozornění pro občany 9.10.2020 Do odvolání
Kanalizační řád 30.7.2020 Do odvolání
Schválení kanalizačního řádu 30.7.2020 Do odvolání
OOP – Zákaz odběru povrchových vod 17.7.2020 Do odvolání
OZV č.1/2020, o místním poplatku ze psů 27.6.2020 Do odvolání
Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška 8.4.2019 31.12.2022
Střednědobý výhled 2020 – 2022 22.2.2019 Do odvolání
OZV č.1-2018 26.4.2018 Do odvolání
Řád pohřebiště Slatina 26.4.2018 Do odvolání
Územní plán Slatina – mapa 30.8.2017 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
Návštěvní řád veřejného dětského hřiště obce Slatina Do odvolání
Provozní řád posilovny obce Slatina Do odvolání
Provozní řád ukládky bioodpadu Do odvolání
OZV č.1-2016, kterou se stanoví systém shromažďování,…komunálních odpadů… Do odvolání