Úřední deska

Úřední deska

Název Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na 11.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 30.11.2021 14.12.2021
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 29.11.2021 6.12.2021
Návrh rozpočtu obce Slatina – příjmy 2022 23.11.2021 8.12.2021
Návrh rozpočtu obce Slatina – výdaje 2022 23.11.2021 8.12.2021
Milostivé léto – Exekuce 23.11.2021 8.12.2021
Opatření obecné povahy 18.11.2021 3.12.2021
Opravu místních komunikací a chodníků – podpořil Ústecký kraj částkou 285000 Kč 12.11.2021 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.3/2021 25.9.2021 Do odvolání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – informace 23.8.2021 Do odvolání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – příloha 23.8.2021 Do odvolání
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 9.8.2021 Do odvolání
Pravidla poskytování dotací na činnost subjektů z rozpočtu obce Slatina 25.6.2021 Do odvolání
Směrnice č.1/2021 pro postup při vymáhání pohledávek 24.6.2021 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.2/2021 24.6.2021 Do odvolání
Projekt Centrum podpory 12.4.2021 31.8.2022
Dodatek č.1 ke Smlouvě o odvádění odpadních vod 16.3.2021 Do odvolání
Rozpočtová opatření č.1/2021 8.3.2021 Do odvolání
Program rozvoje obce Slatina a strategický plán obce 2021 – 2026 15.12.2020 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2021 – příjmy 10.12.2020 Do odvolání
Rozpočet obce Slatina pro rok 2021 – výdaje 10.12.2020 Do odvolání
Publicita projektu KÚ 23.11.2020 Do odvolání
Publicita – Parkoviště Slatina 12.11.2020 Do odvolání
Cena stočného 2021 5.11.2020 Do odvolání
Upozornění pro občany 9.10.2020 Do odvolání
Kanalizační řád 30.7.2020 Do odvolání
Schválení kanalizačního řádu 30.7.2020 Do odvolání
OOP – Zákaz odběru povrchových vod 17.7.2020 Do odvolání
OZV č.1/2020, o místním poplatku ze psů 27.6.2020 Do odvolání
Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška 8.4.2019 31.12.2022
Střednědobý výhled 2020 – 2022 22.2.2019 Do odvolání
OZV č.1-2018 26.4.2018 Do odvolání
Řád pohřebiště Slatina 26.4.2018 Do odvolání
Územní plán Slatina – mapa 30.8.2017 Do odvolání
Aktualizovaná inventarizace dřevin 19.4.2016 Do odvolání
Revitalizace zeleně na návsi v obci Slatina 6.1.2016 Do odvolání
Návštěvní řád veřejného dětského hřiště obce Slatina Do odvolání
Provozní řád posilovny obce Slatina Do odvolání
Provozní řád ukládky bioodpadu Do odvolání
OZV č.1-2016, kterou se stanoví systém shromažďování,…komunálních odpadů… Do odvolání