Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název: Obecní úřad Slatina
2. Důvod a způsob založení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
3. Organizační struktura:
4. Kontaktní spojení: 4.1. Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Slatina
Slatina 50
410 02 Lovosice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Slatina
Slatina 50
410 02  Lovosice
4.3. Úřední hodiny: středa 15:00 – 17:00
4.4. Telefonní čísla: 416 591 424, 474 721 525
4.5. Číslo faxu: 474 721 526
4.6. Adresa internetové stránky: www.slatina-lt.cz
4.7. Adresa e-podatelny:
4.8. Další elektronické adresy: ID datové schránky: yksavm7
5. Případné platby lze poukázat:
6. IČ: 00264377
7. DIČ
8. Dokumenty: 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
8.2. Rozpočet
9. Žádosti o informace:
10. Příjem žádostí a dalších podání:
11. Opravné prostředky:
12. Formuláře:
13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
14. Předpisy: 14.1. Nejdůležitější používané předpisy
14.2. Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací: 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování informací. Vyhledání a zpracování informací je mimořádně rozsáhlé, pokud trvá ve svém souhrnu déle než 15 hodin. Úhrada se stanovuje následovně: Za každou započatou půlhodinu vyhledávání a zpracování 40,- Kč, za vyhotovení 1 ks jednostranné kopie formátu A4 2,- Kč  a poštovné dle sazebníku České pošty.
16. Licenční smlouvy:
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.