tree tops

Obecní úřad

Povinně zveřejňované informace :

1. Název: Obecní úřad Slatina
2. Důvod a způsob založení: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
3. Organizační struktura:  
4. Kontaktní spojení: 4.1. Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Slatina
Slatina 50
410 02 Lovosice
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Slatina
Slatina 50 
410 02  Lovosice
  4.3. Úřední hodiny: středa 15:00 - 17:00
  4.4. Telefonní čísla: 416 591 424, 474 721 525
  4.5. Číslo faxu: 474 721 526
  4.6. Adresa internetové stránky: www.slatina-lt.cz
  4.7. Adresa e-podatelny:  
  4.8. Další elektronické adresy: ID datové schránky: yksavm7
5. Případné platby lze poukázat:  
6. IČ: 00264377
7. DIČ  
8. Dokumenty: 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
  8.2. Rozpočet
9. Žádosti o informace:  
10. Příjem žádostí a dalších podání:  
11. Opravné prostředky:  
12. Formuláře:  
13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací:  
14. Předpisy: 14.1. Nejdůležitější používané předpisy
  14.2. Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací: Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání a zpracování informací. Vyhledání a zpracování informací je mimořádně rozsáhlé, pokud trvá ve svém souhrnu déle než 15 hodin. Úhrada se stanovuje následovně: Za každou započatou půlhodinu vyhledávání a zpracování 40,- Kč, za vyhotovení 1 ks jednostranné kopie formátu A4 2,- Kč  a poštovné dle sazebníku České pošty.

16. Licenční smlouvy:  
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

zpět